вторник, 8 януари 2019 г.

Спечелена битка

          Неизвестно откъде се явиха зъби. Показаха се остри нокти! Запълзяха тръпки. Някои се забиха настоятелно в гръбнака,  други по гъделичкаха неприятно мозъка.
Това им действие, предизвикваше тялото, да се изпотява и да изстива дори... А пък те, гадни все се мушкаха доволни и с любопитство, надникваха безкомпромисно в стомаха като го накараха да се присвие от не удоволствие.
Толкова настоятелни бяха, че намериха време и да отскочат до краката като ги спънаха на пътя. Когато им омръзна играта, а това си беше игра за тях, се изкачиха мълниеносно чак в очите, които пуснаха мълнии от събран гняв. Но явно това не им беше достатъчно, защото се излюпиха и върху езика, който изрева донякъде доволен и пусна без угризения, огъня и жупела на свобода.
 Явно тези действията бяха забелязани от скромен на вид индивид, който неподготвен за дяволите дошли и в него, размаха юмруци и се хвърли в бой.
Битката накрая все пак беше спечелена. Но не от двамата проснати полумъртви на пътя мъже. Нервите а това  бяха те, успели да излязат лице в лице в двубой го спечелиха като наложиха, своите вечни, безкомпромисни правила!
В.Софин 

Няма коментари:

Публикуване на коментар