понеделник, 12 ноември 2018 г.

Предложението!

       Беше се подготвил предварително.Нищо не оставяше на сляпата случайност.
Облечен с костюм на конте, с роза бодната отпред в малкото джобче на сакото му, мъжът проникна в залата безпрепятствено. Детекторите за защита не отчетоха нищо фрапиращо.
  Когато речта започна всички в залата бяха насядали. Дори се оказа, че са пуснали успешно сензорите си , ушите с които улавяха и най-малкия звук.
   Мъжът бавно с театрален жест разкопча сакото си. Никой не забеляза действията му. Или почти никой... Само ораторката на трибуната, чиито кафяви очи се разшириха неимоверно много.
   Мъжът решително поднесе изненадата за вечерта като извади...   Не пистолет направен от специална пластмаса, който детекторите не улавят, а най-обикновена украсено с копче, малка кутийка.
   В този момент погледите в залата рязко се отклониха към него. Повечето хора, премигнаха учудено.  Мъжът чието име никой не спомена после в медиите, и който до този момент седеше в края на първия ред стана, и  спокойно се отправи към ораторката, която беше занемяла.     Охраната в залата се опита да реагира в защита на жената зад катедрата. Оказа се прекалено късно.
 Мъжът чието име така и никой не узна, вместо да сложи край на мъките на примирилата се вече жертва, падна на коляно пред нея, и задейства с пръстите си копчето на вече извадената кутийка.
 Очакваният взрив от всички следящи ставащото, така и не  прозвуча. В притихналата от напрежение зала, никой не пострада. Или почти никой... Само ораторката, която се окичи с изящен годежен пръстен, който прие в знак на вярност и обич от мъжът, предложил не само в краката и сърцето си, но и розата, която измъкна с театрален жест на опитен артист от малкия джоб  на барнатия, взет под наем специално за случая, костюм на конте.
В.Софин  

Няма коментари:

Публикуване на коментар